Nezajistíme Vám nejnižší ceny, ale zaručíme jinou metodu učení a kvalitní výuku.


Přihlášku do kurzu ve školním roce 2019/2020 si můžete stáhnout zde.
 

Nabízíme kombinaci výuky s českým i rodilým mluvčím.

(Ceny jsou uvedeny s DPH a ceny jsou za rodilého i českého lektora stejné.)

Cena zahrnuje výukové materiály.

 

Individuální výuka:                                                               

                 

    45min výuka   60 min výuka   90 min výuka

Cena za lekci

při měsíční platbě

4 lekce výuky

1 880,-

(470,-/45 min)

2 500,-

(625,-/60 min)

3 600,-

(450,-/45 min)

Pololetní platba

15 týdnů výuky

6 600,-

(440,-/45 min)

8 850,-

(590,-/60 min)

12 900,-

(430,-/45 min)

Celoroční platba

30 týdnů výuky

12 600,-

(420,-/45 min)

16 800,-

(560,-/60 min)

24 000,-

(400,-/45 min)

10% sleva z ceny individuálních kurzů je pro studenty VŠ, seniory a ZTP.

 

Permanentka na 10 lekcí  
   45 min výuka

4 500,-

(450,-/45 min)

   60 min výuka

6 000,-

(600,-/60 min)

Platnost permanentky je na celé pololetí, při nevyužití lekcí lekce propadají.


          

Skupinová individuální výuka (studenti si volí vlastní termín výuky a platba je na celé pololetí):

                                                                                    

              2 studenti (cena za osobu)                                                290 Kč/ 45 min
                                                                                                          380 Kč/ 60 min

              3 studenti (cena za osobu)                                                 230 Kč/ 45 min
                                                                                                           300 Kč/ 60 min
   
             4 studenti (cena za osobu)                                                  200 Kč/ 45 min
                                                                                                           260 Kč/ 60 min

 

Výuka pro děti a studenty od 12 do 20 let  (ceny jsou stejné pro výuku českým lektorem i rodilým mluvčím)    

Individuální                                                                                        390 Kč/ 45 min
                                                                                                          520 Kč/ 60 minPlatba:
Výuka se platí před zahájením kurzu či lekcí, jinak výuka neproběhne. Minimální počet jsou 4 lekce (to neplatí u jednorázových kurzů nebo u Klubu). 
   

U faktur vystavovaných měsíčně účtujeme administrativní poplatek 100,- Kč/měsíc.                                                                                  

Platit lze hotově nebo fakturou na bankovní účet.

Storno lekcí: V případě, že se student rozhodne z jakéhokoliv důvodu v průběhu trvání kurzu ukončit či přerušit výuku

                                         - v případě veřejných skupinových kurzů se uhrazená cena výuky nevrací (ani její alikvotní části),

                                         - v případě individuálních kurzů je student povinen uhradit cenu výuky za celý měsíc, ve kterém byla výuka ukončena či

                                           přerušena a dále 50 % z částky, kterou by musel uhradit při řádném průběhu výuky.

                       V případě, že není uhrazena výuka předem za daný měsíc, budou lekce zrušeny avšak účtovány do doby než student uhradí

                      danou částku.

                      V případě, že se student nedostaví na výuku 3x po sobě bez omluvy, má jazyková škola nárok na vyřazení studenta z JŠ a

                       má nárok na vyúčtování ušlých hodin na které se student nedostavil.

Nahrazování lekcí ...Student má během pololetí nárok na 2 náhradní lekce za pololetí. V případě, že náhradní lekce vyčerpá, budou další zrušené termíny brány jako odučené lekce.  Nahrazená lekce se znovu nenahrazuje.

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster: i-Pages.cz 2013 © i-pages