Ceník jednotlivých kurzů je orientační a závisí na intenzitě, počtu osob, rozsahu, náplně a místě výuky.


Nezajistíme Vám nejnižší ceny, ale zaručíme jinou metodu učení a kvalitní výuku.

Přihlášku do kurzu ve školním roce 2018/2019 si můžete stáhnout zde.

Ceny jsou uvedeny s DPH a jsou platné pro školní rok 2018/2019.

Cena zahrnuje výukové materiály.

Skupinová veřejná výuka v počtu min. 3 - max. 4 studentů (termín výuky je zvolen JŠ):

Dospělí  (lekce s českým lektorem)          180 Kč/45 min                       240 Kč/60 min

              (lekce s rodilým mluvčím)           190 Kč/45 min                       250 Kč/60 min
 

Individuální výuka: (cena za rodilého i českého lektora je stejná)

                                                                     

              Pravidelná docházka každý týden           
                          400 Kč/ 45 min

                                                                                                         530 Kč/ 60 min

              Individuální docházka dle potřeby nebo co 14 dní            500 Kč/ 45 min
                                                                                                         660 Kč/ 60 min

Skupinová individuální výuka (studenti si volí vlastní termín výuky):


                                                                                     Český lektor                          Rodilý mluvčí

              2 studenti (cena za osobu)                        250 Kč/ 45 min                        290 Kč/ 45 min
                                                                                  330 Kč/ 60 min                        380 Kč/ 60 min

              3 studenti (cena za osobu)                        200 Kč/ 45 min                         230 Kč/ 45 min
                                                                                  260 Kč/ 60 min                         300 Kč/ 60 min
   
             4 studenti (cena za osobu)                         180 Kč/ 45 min                         200 Kč/ 45 min
                                                                                  240 Kč/ 60 min                         260 Kč/ 60 min

 

Výuka pro děti a seniory (ceny jsou stejné pro výuku českým lektorem i rodilým mluvčím)    

Individuální                                               360 Kč/ 45 min
                                                                 450 Kč/ 60 min


Nabízíme možnost:
- kombinace výuky s českým i rodilým mluvčím,
- dojezdu lektora za poplatek do Vámi zvoleného místa (6,- Kč/km).


Platba:
Výuka se platí před zahájením kurzu či lekcí, jinak výuka neproběhne, ale ušlé lekce budou účtovány. Minimální počet jsou 4 lekce (to neplatí u jednorázových kurzů). Objednané lekce je třeba využít 
v dohodnutém časovém období.       

U faktur vystavovaných měsíčně účtujeme administrativní poplatek 50,- Kč/měsíc.                                                                                  

Platit lze hotově nebo fakturou na bankovní účet.

Storno lekcí: V případě, že se student rozhodne z jakéhokoliv důvodu v průběhu trvání kurzu ukončit či přerušit výuku

                                         - v případě skupinových kurzů se uhrazená cena výuky nevrací (ani její alikvotní části),

                                         - v případě individuálních kurzů je student povinen uhradit cenu výuky za celý měsíc, ve kterém byla výuka ukončena či

                                           přerušena a dále 50 % z částky, kterou by musel uhradit při řádném průběhu výuky.

                       V případě, že není uhrazená výuka předem za daný měsíc, budou lekce zrušeny avšak účtovány do doby než student uhradí

                      danou částku.

Nahrazování lekcí je možné pouze při řádném zrušení před začátkem lekce a to 12h dopředu. Pokud tak neučiní, lekce se počítá jako odučená. Student má nárok na 4 náhradní lekce za pololetí.

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster: i-Pages.cz 2013 © i-pages