Ceník jednotlivých kurzů je orientační a závisí na intenzitě, počtu osob, rozsahu, náplně a místě výuky.


Nezajistíme Vám nejnižší ceny, ale zaručíme jinou metodu učení a kvalitní výuku.

Přihlášku do kurzu ve školním roce 2017/2018 si můžete stáhnout zde.

Ceny jsou uvedeny s DPH a jsou platné pro školní rok 2017/2018.

Cena zahrnuje výukové materiály a pitný režim.

Skupinová veřejná výuka v počtu min. 3 - max. 4 studentů (termín výuky je zvolen JŠ):

Dospělí  (lekce s českým lektorem)          150 Kč/45 min                       200 Kč/60 min

                (lekce s rodilým mluvčím)         180 Kč/45 min                        240 Kč/60 min
 

Individuální výuka:

                                                                     Český lektor                             Rodilý mluvčí   

Pravidelná docházka/měsíční platba        360 Kč
/ 45 min                          420 Kč/ 45 min

                                  /čtvrtletní platba      350 Kč/ 45 min                          410 Kč/ 45 min

                                  /pololetní platba     340 Kč/ 45 min                        400 Kč/45 min

Individuální docházka dle potřeby            420 Kč/ 45 min                          470 Kč/ 45 min
                                                                   550 Kč/ 60 min                         620 Kč/ 60 min

Skupinová individuální výuka (studenti si volí vlastní termín výuky):


2 studenti (cena za osobu)                        240 Kč/ 45 min                        290 Kč/ 45 min
                                                                    330 Kč/ 60 min                        380 Kč/ 60 min

3 studenti (cena za osobu)                        180 Kč/ 45 min                         230 Kč/ 45 min
                                                                    240 Kč/ 60 min                         300 Kč/ 60 min
   
4 studenti (cena za osobu)                        150 Kč/ 45 min                        200 Kč/ 45 min
                                                                    165 Kč/ 60 min                        260 Kč/ 60 min

 

Výuka pro děti a seniory (ceny jsou stejné pro výuku českým lektorem i rodilým mluvčím)    

Individuální                                               340 Kč/ 45 min
                                                                 450 Kč/ 60 min

Skupinová (max. 4 studenti)                    180 Kč/ 45 min
                                                                  240 Kč/ 60 min


Nabízíme možnost:
- kombinace výuky s českým i rodilým mluvčím,
- dojezdu lektora za poplatek do vámi zvoleného místa (6,- Kč/km).


Platba:
Výuka se platí předem. Minimální počet jsou 4 lekce (to neplatí u jednorázových kurzů). Objednané lekce je třeba využít 
v                                dohodnutém časovém období.       

U faktur vystavovaných měsíčně účtujeme administrativní poplatek 50,- Kč/měsíc.                                                                                  

Platit lze hotově nebo fakturou na bankovní účet.

Storno lekcí: V případě, že se student rozhodne z jakéhokoliv důvodu v průběhu trvání kurzu ukončit či přerušit výuku

                                         - v případě skupinových kurzů se uhrazená cena výuky nevrací (ani její alikvotní části),

                                         - v případě individuálních kurzů je povinen uhradit cenu výuky za celý měsíc, ve kterém byla výuka ukončena

                                           přerušena a dále 50 % z částky, kterou by musel uhradit při řádném průběhu výuky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster: i-Pages.cz 2013 © i-pages